Porozumienie z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

30 marca 2016 roku Lokalna Organizacja Turystyczna w Szklarskiej Porębie podpisała porozumienie (list intencyjny) z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie o podjęciu współpracy w zakresie inicjowania i realizacji projektów związanych z historycznym powiązaniem Dolnego Śląska z Brandenburgią.

 

Jak napisano w preambule porozumienia, „strony porozumienia mając na względzie:

  1. historyczne, geograficzne, gospodarcze i społeczne powiązania Dolnego Śląska z Brandenburgią,
  2. problematykę wielokulturowego dziedzictwa, styku narodów i religii, tożsamości i tolerancji, która nabiera we współczesnym świecie olbrzymiego znaczenia,
  3. współpracę regionalną która jest nieodzownym czynnikiem kulturalnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju społeczności lokalnych,

pragną nawiązać owocną współpracę.”

Następstwem podpisanego porozumienia jest złożony przez Uniwersytet Techniczny w Berlinie projekt „Historia i przyszłości partnerstwa przestrzennego miedzy Berlinem, Brandenburgią i Dolnym Śląskiem.”

Projekt przewiduje konferencje naukowe i wystawy w Szklarskiej Porębie i Berlinie, których celem będzie przybliżenie historycznych powiązań Karkonoszy z Berlinem, ale także próba znalezienia współczesnych rozwiązań dla partnerstwa naszych regionów.

Partnerem projektu ze strony polskiej jest Lokalna Organizacja Turystyczna w Szklarskiej Porębie, a po stronie niemieckiej Stowarzyszenie Historyczne Archiwum Turystyki z Berlina oraz Charité - Universitätsmedizin Berlin będący wspólnym wydziałem medycznym dla Humboldt-Universität zu Berlin i Freie Universität Berlin.

               HAT logo